Privacy verklaringIn alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op offertes, opdrachten en overeenkomsten de felecomvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam.